Administrator danych osobowych

Gdy korzystasz z naszej strony internetowej, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, są wspólnicy spółki cywilnej CZAR-DENT s.c., ul. Świętokrzyska 5, lok. U2, 15.843 Białystok: Bogusława Czarnowska i Dariusz Czarnowski, NIP: 542-272-93-70

Cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez CZAR DENT?

CZAR DENT przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie ze strony internetowej prowadzonej przez CZAR DENT, ulepszać treści oraz usługi, informować Cię o treściach i usługach CZAR DENT, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną lub dochodzeniem roszczeń.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes CZAR DENT

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie są Twoje prawa?

Możesz żądać od CZAR DENT: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu CZAR DENT udostępnia Twoje dane osobowe?

CZAR DENT, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych.

Jak długo CZAR DENT przechowuje Twoje dane osobowe?

CZAR DENT przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

Inspektor ochrony danych CZAR DENT

Inspektorem ochrony danych w CZAR DENT jest Andrzej Bołtryk. Możesz skontaktować się z nim poprzez adres e-mailowy: IOD@adwokat-boltryk.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA FANPAGE CZAR-DENT Facebook

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki Czar-Dent S.C. z siedzibą w Białymstoku, tj. Dariusz Czarnowski, Bogusława Czarnowska;
2) Z administratorem można się skontaktować:
– mailowo: gabinet@czar-dent.pl
– telefonicznie: 85 661  01 61
– listownie: Czar-Dent s.c. B.Czarnowska, D.Czarnowski, ul. Świętokrzyska 5, lok.U2, 15-843 Białystok
3) Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Bołtryka. W sprawach danych osobowych można się z nim skontaktować:
– mailowo: iod@adwokat-boltryk.pl
– telefonicznie: +48 692 222 871
– listownie: ul. Świętokrzyska 5, lok.U2, 15-843 Białystok
4. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu:
– prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach i zasadach określonych przez Facebook Inc.,
– informowania o produktach i usługach administratora
– budowania i utrzymania społeczności związanej z administratorem,
– komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości),
– ewentualnego ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
– analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a,
– prowadzenie rekrutacji pracowników;
5. Administrator będzie przetwarzał następujące dane:
– podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez użytkownika na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
– dane opublikowane przez użytkownika na profilu Facebook,
– anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies” z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkowników zarejestrowanych na Facebook, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
– zgoda użytkownika, wyrażone poprzez wyraźne działanie potwierdzające jakim jest dokonanie subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u administratora,
– prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej, którym jest: prowadzenie fanpage’a oraz konieczność zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a także marketing bezpośredni oraz ochrona praw i roszczeń.
7. Okres przechowywania danych jest związany z celami i podstawami przetwarzania. W związku z czym:
– dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody,
– dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przetwarzane będą do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania tego interesu, dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” przetwarzane będą przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata;
8. Administrator udostępnia dane osobowe jedynie podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz innym podmiotom, które świadczą usługi na rzecz administratora
W związku ze specyfikacją portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
9. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
10. Dane użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
11. Dane użytkowników administrator uzyskuje od firmy Facebook Inc. oraz publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na fanpage’u administratora.
12. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, do sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody.
13. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2,
z którym można kontaktować się w następujący sposób:
a) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
b) przez elektroniczną skrzynkę  podawczą  dostępną  na  stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
c) telefonicznie: (22) 531 03 00.
14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanpag’e administratora.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z witryny oznacza, że zgadzasz się na ich użycie więcej

Czym są pliki cookies? W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem Strony do potrzeb Użytkowników, Czad-dent (operator witryny) może używać tzw. cookies, tj. danych informatycznych, zapisywanych przez przeglądarki internetowe zwykle w postaci niewielkich plików tekstowych, przechowywanych w urządzeniach przeznaczonych do przeglądania stron internetowych. Cookies zwyczajowo dzieli się na dwa rodzaje, zależne od sposobu ich wygaśnięcia: - stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do chwili ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, - sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Do czego wykorzystywane są pliki cookies? Cookies wykorzystywane są przez biblioteki i wtyczki oprogramowania strony, umożliwiające zarządzanie podstronami w panelu administracyjnym oraz pozwalają zarządzać publikowanymi treściami. Dotyczy to w szczególności: - sposobu prezentacji treści (wczytywanie preferowanego stylu CSS) - prezentowania własnych sond/ankiet - wykorzystywania wtyczek zewnętrznych usług, np. serwisów społecznościowych (Facebook, Google+) lub o charakterze statystycznym (Google Analytics). Administratorami zewnętrznych cookies są administratorzy generujących je serwisów zewnętrznych. Używanie cookies ograniczone jest przez Czar-dent (operator witryny) do niezbędnego minimum, z uwzględnieniem świadczenia usług na wysokim poziomie. Czy pliki cookies używane są do przechowywania danych osobowych? Pliki cookies używane w ramach strony WWW nie są używane do przechowywania danych osobowych. Czy jest możliwe usunięcie zapisanych plików cookies lub wyłączenie możliwości ich zapisywania? Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) domyślnie umożliwiają umieszczanie plików cookies na urządzeniu. Użytkownicy serwisu oraz ich Klienci mogą w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, przy czym wyłączenie obsługi cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych oraz w panelu administracyjnym (przykładem niekorzystnego wpłynięcia na funkcjonalność oprogramowania może być nieprawidłowe wyświetlanie sondy internetowej lub niepoprawne generowanie statystyk przez usługę Google Analytics). Możliwe jest również usuwanie cookies z urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies", jak również ich usuwania, dostępne są w ustawieniach wszystkich popularnych przeglądarek internetowych.

Zamknij