English German Italian Polish Russian

POWSTAWANIE ZAPALENIA PRZYZĘBIA I ROLA BAKTERII

Nieusunięcie płytki nazębnej z obrzeży dziąsła może skutkować pojawieniem się w niej bakterii wywołujących zapalenie przyzębia. Bakterie wydzielają substancje (toksyny bakteryjne), na które organizm reaguje stanem zapalnym. Jeżeli bakterie występują przez dłuższy czas i jeżeli nie są usuwane, zapalenie nabiera charakteru przewlekłego. Dochodzi przy tym do zniszczenia tkanki dziąsła, czemu towarzyszy zaczerwienienie, obrzęk i krwawienie np. podczas mycia zębów. Jeżeli kieszonki dziąsłowe staną się głębsze, bakterie atakują również aparat utrzymujący zęby (przyzębie, łac. periodontium). Dochodzi do rozchwiania zębów, a z czasem nawet do ich utraty.

Na rozwój choroby wpływa cały szereg różnych czynników. Należą do nich np.:

  • Czynniki dziedziczne;
  • Choroby o charakterze ogólnoustrojowym (np. cukrzyca);
  • Nieprawidłowe odżywianie;
  • Zwiększony stres
  • Palenie tytoniu.

Przebieg choroby przyzębia może mieć indywidualny i zróżnicowany charakter, np. powolny, okresowy albo nagły i szybko postępujący. Właśnie w przypadku zachorowań ciężkich, o agresywnym przebiegu lup opornych na standardowe metody leczenia mamy do czynienia ze szczególnie agresywnymi rodzajami bakterii wywołujących periodontitis (zapalenie przyzębia).

TestPET

Czym jest test PET

Test PET jest specjalistycznym, molekaularno-bilogicznym testem diagnostycznym, wykonywanym w celu oznaczenia patogenów wywołujących periodontitis (zapalenia przyzębia, paradontozę).

JAKICH INFORMACJI DOSTARCZA LEKARZOWI TEST PET?

Na podstawie pobranych próbek można uzyskać informacje o materiale genetycznym (DNA) patogenów wywołujących periodontitis. Komórki bakterii są poddawane obróbce w laboratorium w celu oczyszczenia DNA, które jest następnie analizowana w ramach molekularno-biologicznej metody REAL-TIME PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie rzeczywistym, z dokładnym jakościowym i ilościowym oznaczeniem patogenów).

WYKONANIE TESTU PET NA OBECNOŚĆ PATOGENÓW

W celu oznaczenia patogenów wywołujących parodontozę lekarz pobiera z chorych kieszonek dziąsłowych małe próbki płytki nazębnej. Do tego celu stosuje się specjalne ćwieki papierowe. Próbki są następnie przesyłane do specjalnego laboratorium. Tam izoluje się materiał genetyczny (DNA) bakterii znajdujących się w próbce.

Molekularno-biologiczny test PET wykorzystuje metodę RAL-Time PCR, dzięki której można określić, jakie bakterie oraz w jakich ilościach występują w takiej próbce. Niektóre drobnoustroje są groźne dopiero wtedy, gdy występują w większej ilości lub w połączeniu z innymi bakteriami, natomiast te najgroźniejsze, nawet w niewielkiej ilości powodują rozwój choroby.

Wyniki badań są wysyłane do lekarza dentysty razem ze zleceniem dotyczącym zastosowania odpowiednich antybiotyków. Dzięki temu możliwy jest wybór i optymalizacja odpowiedniego procesu leczenia antybiotykami, któremu towarzyszy indywidualnie dobrane leczenie mechaniczne.

Po zakończeniu pierwszej fazy leczenia można przeprowadzić test kontrolny. Dzięki temu dentysta może kontrolować postępy leczenia i ocenić stopień eliminacji bakterii.Najczęściej zadawane pytania:

1. Co wywołuje choroby przyzębia?

2. Na czym polega leczenie periodontologiczne?

3. Dlaczego leczenie periodontologiczne wymaga czasem leczenia chirurgicznego?