Pn - Pt: 8:00 - 20:00, sob. 8:00 - 15:00
Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej (85 661 01 61) Centrum Centrum Stomatologii i Periodontologii (85 653 70 61)
Close

RADIOWIZJOGRAFIA

OPIS USŁUGI

Współczesne metody leczenia stomatologicznego wymagają stosowania nowoczesnych metod diagnostycznych. Powszechnie wykonywane zdjęcia zębów, tzw. zdjęcia punktowe przedstawiają pojedyncze zęby, co umożliwia diagnostykę ich chorób jedynie w ograniczonym zakresie. Dlatego też niejednokrotnie korzystniejsze jest zrobienie jednego, całościowego zdjęcia pantomograficznego, które może zdiagnozować różne patologie w obrębie praktycznie całej twarzoczaszki.

ZDJĘCIA PANTOMOGRAFICZNE

Dawka promieniowania przy zdjęciu pantomograficznym jest porównywalna z dawką promieniowania przy wykonywaniu pojedynczego zdjęcia zębowego. Jeżeli chcielibyśmy wykonać zdjęcie wszystkich zębów pojedynczymi zdjęciami zębowymi, pacjent narażony byłby kilkunastokrotnie na działanie promieniowania rentgenowskiego, a dawka tego promieniowania byłaby około 8-krotnie wyższa niż przy wykonywaniu zdjęcia pantomograficznego.

Na zdjęciu pantomograficznym – poglądowym widoczne są wszystkie zęby, zarówno ich korony jak i korzenie. Ułatwia to bardzo wykrywanie wczesnych zmian próchnicowych, nawet w miejscach niedostępnych w badaniu klinicznym ani dla oka lekarza, ani dla narzędzi, którymi się on posługuje. Jest również nieocenionym badaniem w planowaniu leczenia protetycznego, ocenie stopnia zaniku kości przy parodontozie, w wykrywaniu wczesnych, bezobjawowych zmian nowotworowych. Wiadomo, że im wcześniej nowotwór zostanie wykryty, tym rokowanie jest lepsze i szanse na całkowite wyleczenie większe.

W nowoczesnej stomatologii zdjęcie pantomo-graficzne to ważne badanie dodatkowe, które ułatwia lekarzowi postawienie prawidłowej diagnozy i zaplanowanie leczenia.

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA 3D

W chwili obecnej zaawansowane metody leczenia stomatologicznego wymagają zastosowania tomografii komputerowej, która staje się ogólnoświatowym standardem, wykorzystywanym w różnych dziedzinach stomatologii: chirurgii, implantologii, endodoncji oraz innych. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu na rynek technologii tomografii CBVT (tzw. tomografia stożkowa wiązki objętościowej).

Podstawową zaletą technologii CBVT w porównaniu z klasyczną tomografią komputerową jest ponad 10-krotne obniżenie dawki promieniowania jonizującego, które otrzymuje pacjent podczas badania. Jednocześnie stosowanie odpowiednich parametrów pracy aparatu i specyficznej charakterystyki promieniowania rentgeno-wskiego skraca czas badania oraz daje możliwość uzyskania obrazów o wysokiej rozdzielczości i bardziej czytelnej wizualizacji zębów oraz tkanek okołozębowych niż w klasycznej tomografii. Zastosowana technologia CBVT oszczędza więc czas badania i zdrowie pacjentów.

Nasz gabinet wyposażony jest w jeden z najnowocześniejszych aparatów radiologicznych na rynku stomatologicznym – jedyny na Podlasiu aparat cyfrowy ProMax 3Ds firmy Planmeca, umożliwiający uzyskiwanie zarówno klasycznych pantomogramów płaszczyznowych 2D najwyższej jakości, jak i obrazów tomografii przestrzennej 3D w technologii cyfrowej. Ponadto możliwe jest również wykonywanie zdjęć stawów skroniowo-żuchwowych, zatok szczękowych, zdjęć cefalometrycznych (odległościowych) twarzoczaszki, niezbędnych w leczeniu ortodontycznym. To najbardziej zaawansowany technologicznie aparat panoramiczny na rynku, umożliwiający otrzymanie obrazów dwu- i trójwymiarowych przy zastosowaniu minimalnej dawki promieniowania, z zachowaniem doskonalego obrazowania tkanek miękkich.
Ponadto zastosowane oprogramowanie Romexis, dołączane do każdego indywidualnego badania, zarówno 2D i 3D, pozwala każdemu lekarzowi w prosty i szybki sposób oglądać obrazy radiologiczne oraz dostarcza precyzyjnego narzędzia do pomiaru odległości i kątów, co w znaczący sposób zmniejsza możliwość popełnienia błędów diagnostycznych, zwiększa precyzyjność wykonywanych zabiegów stomatologicznych, a tym samym zwiększa poziom bezpieczeństwa pacjentów.
Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług diagnostycznych także inne gabinety stomatologiczne!