English German Italian Polish Russian

W maju 2011 roku przy ulicy Świętokrzyskiej 5 otworzyliśmy nowoczesne Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej CZAR-DENT. Przeprowadzenie tak olbrzymiej inwestycji możliwe było dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz ze środków budżetu państwa.

Program Regionalny

Informujemy, iż nasza firma otrzymała wsparcie na realizację następujących trzech projektów:

1/ „Stworzenie innowacyjnej cyfrowej pracowni RTG i podniesienie jakości usług NSZOZ CZAR-DENT”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 570 254,16 zł, uzyskaliśmy dofinansowanie na kwotę 332 075,70 zł (w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 282 264,34 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa 49 811,36 zł).

Dzięki uzyskanemu wsparciu dokonaliśmy zakupu następujących urządzeń medycznych:

 1. cyfrowy aparat pantomograficzny z przystawką cefalometryczną ProMax firmy Planmeca
 2. cyfrowy aparat RTG Intra z oprogramowaniem firmy Planmeca
 3. mikroskop stomatologiczny Opmi Pico firmy Zeiss
 4. laser stomatologiczny erbowo-yagowy KeyLaser 3+ firmy KaVo
 5. myjnio-dezynfektor G7891 firmy Miele
 6. autoklaw do końcówek Statim 2000s firmy SciCan
 7. autoklaw Getinge K7+ firmy Getinge


Realizacja projektu umożliwiła:
» stworzenie własnej pracowni cyfrowej RTG wyposażonej w aparaty do zdjęć punktowych oraz panoramicznych,
» uruchomienie nowej usługi – badań pantomograficznych,
» udoskonalenie usług chirurgii stomatologicznej i implantologii,
» wdrożenie innowacyjnych urządzeń medycznych,
» skrócenie czasu pojedynczego zabiegu za pomocą wykorzystania lasera stomatologicznego, mikroskopu i cyfrowego RTG,
» zwiększenie ilości przyjęć i redukcja kolejek,
» podniesienie jakości usług, dzięki wykorzystaniu telemedycyny,
» stworzenie 2 miejsc pracy.

2/ „Rozbudowa NSZOZ "CZAR-DENT” s.c. poprzez inwestycje"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 2 796 621,78 zł, uzyskaliśmy dofinansowanie na kwotę 472 167,54 zł (w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 401 342,39 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa 70 825,15 zł).

Dzięki uzyskanemu wsparciu dokonaliśmy następujących inwestycji:

 1. Zakup lokalu usługowego w stanie developerskim przy ul. Świętokrzyskiej 5 w Białymstoku
 2. Zakup usług budowlanych umożliwiających adaptację lokalu na potrzeby działalności leczniczej  
 3. Czujnik 3D do wykonywania badań tomograficznych przestrzennych
 4. Monitory do do radiologii cyfrowej - 2 sztuki
 5. Kątnice do lasera stomatologicznego - 2 sztuki
 6. Program prezentacyjny dla pacjentów OrisEDUCO 2 Professional

    
Realizacja projektu umożliwiła:
» podniesienie naszego potencjału technicznego poprzez nabycie innowacyjnych urządzeń do obecnego gabinetu stomatologicznego,
» wdrożenie nowych usług- badań tomograficznych przestrzennych oraz ulepszenie obecnie świadczonych usług,
» udoskonalenie usług chirurgii stomatologicznej, implantologii i radiologii stomatologicznej
» stworzenie 4 nowych miejsc pracy.

3/ „Wzrost konkurencyjności NSZOZ "CZAR-DENT" s.c. poprzez zakup innowacyjnego sprzętu medycznego i stworzenie oddziału chirurgii stomatologicznej jednego dnia”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 1 539 688,79 zł, uzyskaliśmy dofinansowanie na kwotę 734 165,98 zł (w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 624 041,07 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa 110 124,91 zł).

Dzięki uzyskanemu wsparciu dokonaliśmy następujących inwestycji:

 1. Instalacja gazów medycznych
 2. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
 3. Zabudowa meblowa gabinetów
 4. Instalacja sieci komputerowej
 5. Serwer z oprogramowaniem
 6. Zestawy komputerowe - 10 sztuk
 7. Wyposażenie sali operacyjnej - stół operacyjny HyBase 6100, lampa operacyjna HyLed 9500/9700,   kolumna anestezjologiczna, kardiomonitor BeneView T5, defibrylator BeneHeart D3, pompa infuzyjna Syramed, laryngoskop, zestaw resuscytacyjny Ambu, unit stomatologiczny Planmeca Universal, ssak elektryczny Vacuson 60
 8. Unit stomatologiczny Planmeca Sovereign
 9. Unity stomatologiczne Planmeca Compact i - 2 sztuki
 10. Pompy ssące Durr Dental VS600s - 2 sztuki
 11. Kompresor z osuszaczem - 2 sztuki
 12. Mectron PiezoSurgery 3 Professional
 13. The Wand Plus- urządzenie do znieczuleń miejscowych
 14. Myjnio-dezynfektor Gamasonic SNS 17E
 15. Autoklaw Getinge K7+
 16. Filtr do wody odwrócona osmoza
 17. Łożka dla pacjentów Modena - 2 sztuki
 18. Program do zarządzania, archiwizacji i ewidencji wykonanych usług medycznych
 19. Program do analizy cefalometrycznej OrtoMed
 20. Skaner wewnątrzustny

Realizacja projektu umożliwiła:
» podniesienie naszego potencjału technicznego poprzez nabycie innowacyjnych urządzeń do obecnego gabinetu stomatologicznego,
» wdrożenie nowych usług- stworzenie kliniki chirurgii stomatologicznej jednego dnia
» udoskonalenie usług chirurgii stomatologicznej i implantologii,
» stworzenie 5 nowych miejsc pracy.

Program Regionalny